یک مشت تنهایی

دردل با خدا 000

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم.  

خدا گفت پس می خواهی با من گفتگو کنی ؟

 گفتم: اگر وقت داشته باشید.

 خدا لبخند زد،وقت من ابدی است.

 چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

 -چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟

 خدا پاسخ داد...

 این که آن ها از بودن در دوران کودکی ملمول می شوند.

 عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند.

 این که سلامت شان را صرف به دست آوردن پول می کنند

 و بعد پول شان را خرج حفظ سلامتی میکنند.

 این که با نگرانی نسبت به آینده

 زمان حال فراموش شان می شود.

 آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال.

 این که چنان زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد

 وچنان می میرند که گویی هرگز زنده نبوده اند.

 خداوند دست های مرا در دست گرفت

  و مدتی هر دو ساکت ماندیم.

 بعد پرسیدم...

 به عنوان خالق انسان ها،می خواهید آن ها چه درس هایی از زندگی را یادبگیرند؟

 خدا با لبخند پاسخ داد... 

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد.

 اما می توان محبوب دیگران شد.

 یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند.

 یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد،

 بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد. 

یاد بگیرند که ظرف مدت چند ثانیه میتوانیم زخمیی عمیق در دل کسانی که دوستشان داریم،ایجاد کنیم

 و سال ها وقت خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.

 با بخشیدن،بخشش یاد بگیرند.

 یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقاَ دوست دارند  

اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند.

 یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند.

 یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند

 بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند. 

و یاد بگیرند که من این جا هستم.

همیشه... .

 

 

[ پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 10:43 ] [ عاطفه ] [ ]